Povijest Etnološkog centra baranjske baštine Povijest

Na adresi sadašnjeg Etnološkog centra djelovao je dječji vrtić od 1951. do 1986. godine, pod nazivom ''Dječje zabavište Beli Manastir''. Nakon dječjeg vrtića u ovom objektu živjelo je nekoliko obitelji sve do obnove centra.

Ideja o osnivanju Etnološkog centra baranjske baštine rodila se 2009. godine kada se Udruga Hrvatska žena našla u situaciji da nije imala gdje izložiti svoje eksponate kojih je bilo doista puno. U tom trenutku u suradnji s Gradom Belim Manastirom, Udruženjem obrtnika Baranje i Centra za kulturu grada Belog Manastira, osmišljen je projekt ''Kuća baranjske baštine'' u kojoj će biti smješteni svi predmeti koji obilježavaju multikulturalnu baranjsku baštinu.

Projekt je tri puta prijavljivan na EU fondove, a odobren je u posljednjoj prijavi 2014. godine. Provedba projekta završava 31. svibnja 2016. godine, a sredimo istog mjeseca svečano otvara svoja vrata.

Zanimljivost:

Razvoj izvanobiteljske skrbi za djecu predškolske skrbi Baranje započinje 1885. godine na tadašnjem posjedu nadvojvode Friedricha Marie Albrechta Wilhelma Karla od Austrije u Kneževu. Jedan je od najstarijih registriranih vrtića u Europi. Vrtić je bio namijenjen djeci žena koje su radile na veleposjedu, a sredstva za rad i održavanje je davalo vlastelinstvo. Svoja vrata vrtić je zatvorio 1991. godine.

Tijek projekta: Etnološki centar baranjske baštine Tijekprojekta

Nositelj projekta: Grad Beli Manastir

Projektni partner: Turistička zajednica Baranje

Trajanje projekta: 1. listopada 2014. – 31. svibnja 2016.

Ukupna vrijednost projekta: 8.865.304,65 HRK

Bespovratna sredstva iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013., Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu: 8.545.267,15 HRK Grad Beli Manastir: 320.037,50 HRK

O projektu:

Uređenjem/dogradnjom postojeće građevine u etnološki centar nastoji se stvoriti kulturna turistička ponuda koja komplimentira postojeću etno-enološku ponudu. Prikazivanjem vrijednih etnoloških blaga Baranje unutar prostora etnološkog centra nastoji se razviti cjelogodišnja turistička ponuda.

Uz dodatno uređenje vanjskog paviljona s pozornicom i sadnjom medonosnog bilja provedbom ovog projekta želi se povećati broj posjeta, ali i broj noćenja naglašavanjem ruralnih karakteristika, očuvanih prirodnih ljepota i multietničnosti u prostoru omeđenom dvjema granicama te rijekama Dunavom i Dravom.

Ciljevi projekta:

Obnoviti, dograditi i opremiti objekt u vlasništvu Grada Belog Manastira i pripadajući dvorišni prostor zasaditi medonosnim biljem te ih staviti u funkciju turizma stvaranjem etnološkog centra koji predstavlja sve etničke skupine koje su povijesno naseljavale Baranju te od zaborava čuva njihove običaje i tradiciju.

Edukacijama za udruge u kulturi, turističke djelatnike, lokalne proizvođače autohtonih proizvoda i turističke ponuđače podići razinu znanja o upravljanju projektima i razinu usluga u turizmu.

Dodatnim zapošljavanjem ojačati kapacitete Turističke zajednice Baranje za pripremu i provedbu EU projekata, povećati radne kapacitete u svrhu privlačenja novih turista i povećanja broja noćenja te ih educirati za vođenje turističkih tura u etnološkom centru.

Elementi projekta:

Građevinski radovi na zgradi i u okolnom prostoru etnološkog centra

Adaptiranjem, dogradnjom i opremanjem kuće u vlasništvu Grada Belog Manastira stvoriti će se etnološki centar "Kuća baranjske baštine". Na istoj čestici stari "čardak" obnoviti će se u vanjske toalete za posjetitelje koji će tijekom lijepog vremena u pripadajućem dvorišnom prostoru čestice moći pogledati uprizorenja tradicijskih običaja u vanjskom paviljonu sa zelenim krovom i pozornicom te sjedalima za 120 osoba.

Opremanje prostora etnološkog centra i okolnog prostora etno kuće

Nakon završetka građevinskih radova radi postizanja funkcionalnosti cijelog prostora isti je potrebno opremiti tehničkom opremom, uredskim namještajem, namještajem (grupama) za sjedenje u vanjskom prostoru, opremom za toalete i slično. Postojeći bunar biti će saniran i voda iz njega korištena za navodnjavanje zelenih površina.

Edukacije za udruge u kulturi, turističke djelatnike, proizvođače autohtonih proizvoda i ponuđače turističkih usluga

Kako bi se uz kreiranje nove turističke ponude radilo i na podizanju postojećih turističkih kapaciteta potrebno je razraditi edukacijske module za turističke djelatnike, proizvođače autohtonih proizvoda i ponuđače turističkih usluga. Naime, projekt provodi spajanje postojećih etnoloških blaga s uprizorenjima i projekcijama tradicijskih događanja od strane organizacija civilnog društva, pa je dodatna edukacija za sve u projektu potrebna kako bi se osigurala održivost projekta.

Evaluacija i revizija projekta

Radi potrebe nepristranog i objektivnog praćenja implementacije navedenog elementa i dostizanja zadanih ciljeva vanjski evaluator pripremit će tri polugodišnja evaluacijska izvješća i jedno finalno. Vanjski revizor će izvješćem pokriti cijelu provedbu projekta.

Nagrađene izložbe

Izložba starih fotografija Belog Manastira Povodom petog rođendana Etnološkog centra baranjske baštine otvorili smo zanimljivu izložbu starih fotografija Belog Manastira. Posjetitelji mogu pogledati izložbu uz pridržavanje epidemioloških mjera.
Fenjeri i dvorci U našem centru 30. studenog 2021 godine otvorili smo zanimljivu izložbu fenjera pod nazivom Fenjeri i dvorci. Izložba će biti otvorena do siječnja 2022 godine. Autor izložbe je Miroslav Kern. Zajedno s 67 starih fenjera izloženi su i patenti, te slike fenjera i dvoraca.
Bila za žalost, šarena za radost Zadnju Adventsku nedjelju 18. prosinca s početkom u 15 sati otvara se prigodna izložba starih, ženskih pokrivala za glavu. Organizatori izložbe su TZ Baranje, Grad Beli Manastir i Društvo prijatelja baranjskih starina Ižip. Suorganizator izložbe je Druga srednja škola Beli Manastir. Autor izložbe je David Pehar. Izložba će biti otvorena od 18.12.2016 do 18. 01.2017 godine. Pozivaju se svi zainteresirani da uživaju u varijacijama na temu baranjskih marama.

Ovako je sve počelo

Divider ab9a00416a242d0d8c1470bac972c81a82b0c2258684506308a7519c67bfa6f2

Početak izgradnje Etnografskog centra baranjske baštine

A ovo je Etnološki centar danas

Divider ab9a00416a242d0d8c1470bac972c81a82b0c2258684506308a7519c67bfa6f2

Izgled Etnološkog centra baranjske baštine po završetku radova. Fotografije su vlasništvo Romulić & Stojčić.

Zaposlenici

Medium img 20181124 190837 244 Jasmina Doboš, bacc.oec stručni suradnik

Opći podaci

Divider ab9a00416a242d0d8c1470bac972c81a82b0c2258684506308a7519c67bfa6f2 Etnološki centar baranjske baštine
Kralja Tomislava 70
31300 Beli Manastir
Divider ab9a00416a242d0d8c1470bac972c81a82b0c2258684506308a7519c67bfa6f2 Tel: +385 953788893
Fax:
E-mail: info@etnobaranja.eu