ECBB kao primjer dobre prakse

28 Rujan 2020 Calendar icon fe96bdf64bc9d60aede1cf883fbc1726be45c79c179724f246980ccaddd11374
-

Wendy Koprivnjak 24. 9. 2020. uspješno je obranila diplomski rad pod naslovom "Uloga ESI fondova u turističkom razvoju Osječko-baranjske županije". Diplomski rad izrađen je u sklopu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Geografija i povijest; smjer: nastavnički na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom prof. dr. sc. Vuka Tvrtka Opačića, a u istraživanju za diplomski rad diplomantica je intervjuirala i gđu. Jasminu Doboš iz Centra za kulturu Grada Belog Manastira vezano za Etnološki centar baranjske baštine kao primjer dobre prakse.

Large primjer dobre prakse ecbb