Izložba slika Đure Vidakovića

28 Siječanj 2019 Ticket icon dfbb15eef0ef812282c59090181db2a610c23123b02a14094ef8228a423a1552 Besplatno Calendar icon fe96bdf64bc9d60aede1cf883fbc1726be45c79c179724f246980ccaddd11374 28.01.2019.
-
28.02.2019.
Clock2 icon 44d1a9237b4b55d419be302db5319f4335f6549195f8508509d063f2687c5f2c 09:00 - 15:00

Đuro Vidaković rođen je 1951. godine u Belom Manastiru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Donjem Miholjcu, gdje i sad živi i uživa u mirovini. Sklonost prema ljepoti crteža i boji pokazao je upravo u školskoj klupi. Organizirano se bavi likovnim stvaralaštvom od 1974. godine i jedan je od osnivača udruge za likovno i kreativno oblikovanje ''LIKROB'' u Donjem Miholjcu, koje je bio i dugogodišnji predsjednik. Za svoj rad na polju kulture dobio je visoko priznanje Prosvjetnog sabora Republike Hrvatske. Slika u tehnici ulja, akvarela i suhog pastela, a javnosti se predstavio preko 200 skupnih izložbi diljem Hrvatske te samostalnim izložbama u Mađarskoj i Hrvatskoj. Četiri puta je je sudjelovao na smotrama neprofesionalnih likovnih stvaralaca Republike Hrvatske te na pedesetak pozivnih kolonija u Hrvatskoj i Mađarskoj, gdje stječe mnoge prijatelje i ulazi u obitelj likovnih istomišljenika. Slikar je izraziti realist i na svojstven način odabire slikarski motiv. Motivi su prepoznatljivi, oni su tu oko nas, u šumarcima, u sivoj izmaglici, u zabarama, u zatokama, u riječnim rukavcima, u Dravi, vodi koja je čest motiv na slikarskom platnu i pastel papiru, dajući mu snagu duha i temperamenta. Autor se predstavlja na izložbi s 20 slikarskih radova.

Large pozivnica na izlo bu slika  ure vidakovi a